Privacy

Hoe gaat ClickDVD om met uw privacy?
ClickDVD respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevensvertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt ClickDVD uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

Waarom hebben wij uw e-mailadres nodig?
Uw e-mailadres hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren. ClickDVD gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de bedrijfsvoering (status bestellingen, facturering, informatie over ClickDVD).

Worden mijn gegevens verkocht?
Nee. ClickDVD zal uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

ClickDVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen in bovenstaand aan te brengen.